گزارش خطا

تمام خطاهای اتفاق افتاده در سپهر به صورت اتوماتیک گزارش شده و برطرف می شوند . اما در صورتی که نیاز بود اطلاعات یا مشکلی را گزارش فرمایید می توانید از این فرم استفاده نمایید .

تیم پشتیبانی پس از بررسی اطلاعات ارسال شده مشکل را برطرف نموده و به شما اطلاع می دهند .

نام و نام خانوادگی :

شماره تماس:

ایمیل:

آدرس سایت:

شرح خطا یا مشکل: