مقالات
ساختار مناسب برای انتخاب آدرس یک صفحه یا یک محصول

ساختار مناسب برای انتخاب آدرس یک صفحه یا یک محصول

شهاب الدین برادران
1399/03/24
وجود عناوین مستقل برای صفحه‌ها در سایت موجب می شود که موتورهای جستجو محتوای آن‌ها را بهتر درک کرده و آنها را ارزشمندتر بدانند، همچنین این مسئله موجب افزایش نرخ کلیک نیز می گردد.